Image

Vi har all inom mindre alternativt storre omfattning varit drabba stav karlekens tyranni

Vi har all inom mindre alternativt storre omfattning varit drabba stav karlekens tyranni

darfor att beror hur bot vart larm ges at ett person sasom ignorerar nago dyli omedveten bidrag. Idag amna vi beskada ett pa sidor av dito peng. Vi kommer att placera oss inom lage sta tva dar nago bruten dom ej alskar till fyllest och saken da andra personen skanke alltsammans.

Skad fore det, Jag inbjuder dej att se en lysande kort sasom visar underben love sam insufficiens pa lov bestar av. det befinner sig nago ofta didaktisk allegori sasom tillika e liten baby kan begripa.

Den har videon ska laggas in i samtliga skolor darfor att vara nago fraktion en tema, saso borde existera obligatoriskt “kanslofull utbildning”

Mi har lidit det bred tva tillfallen. De tva varenda college-klasskamrater samt do alskade ja. som nago kamrat. Finns det nagot mer forodmjukande for nago kar ann ett kvinna som ni ar fullstandigt foralskad inom, uppg att jag alskar dej andock sasom nago frande.

Skada ino saken dar narvarande artikeln kommer mig att koncentrera pa nagon massor mer finstamd ovalkomme lov den som forekommer i paret.

Tank kungen nedandstaende tva typer av relationer

Lat undertecknad informera nagot pro dig. Alberto, separat, ganska 45 ar mossig. Han var aktenskaplig ino 12 ar men antligen Det slutade med att han lamnade sin fru (Maria) fastan han gillade henne sam tyckte forsavit deras folje. Skada han alskling henne inte odla avsevart.

Efter deras separation hade han flera relationer med andra kvinnor skada bestamde sig antligen darfor at aterkomma tillsammans Maria.

“dett befinner si kvinnan jag vill leva med”sa han ett dag. Mig paminde henne forsavit vad hon berattade forut ja for ett tag sedan, att hon ej alskling henne tillrackligt darfor at deltag henne. At vilket han svarade “jada, skad hon alskar jag som ingen nagonsin age alskat mig, samt det ar detta sasom betyder nagot forut undertecknad.” Sakforhallande ar att han stallde nagon forfragan mot sin frugan “hursa vill ni deltaga ja, darfor att mig vet att jag ej alskar de likadan kopiost som ni alskar jag?” Hon svarade att hon foredrar att deltag en manniska hon alskar himla kopiost sam ick tvartom. Hon foredrog sin stalle for hans. Vilket alternativ skulle du kora?

Nar herre talar forsavitt ovalkommen lov hanvisar personer mycket mo smartsamma upplevelser sasom vi allihopa kanner. Dessa fall befinner si emellertid mindre vanliga ann de det finns ytterligar fargspektr nar tvenne folk alskar varandra, andock karlekens art sam styrk befinner sig annorlunda.

Saso inom vart prov, samtidigt hon befinner sig tokigt foralska ino honom, alskar Alberto henne ej sa kopiost. Det finns ett intensitetspunkt it karlek mirake vilken det ej ar vart att vara med, skad hans emotioner ligger ovan denna pric.

Ovalkommen lov inom paret tvenne skilda synsatt

Vart avsiktlig forsavitt skillnaderna i karlekens styrka det kan finnas till smartsamt alldenstund det medfor att ett utav parterna i paret befinner sig mindre omtyck sam medfor ett saker genre bruten vagran.

Nackdelen inom Albertos situation hanvisar mo kapitulera nagon beaktansvard human utop att vara tokigt foralskad ino nagon. Skada hennes lage befinner si motsatt hon ar foralskad men befinner sig mer utsatt sam diffus i sitt karleksforbindelse at Alberto.

thaifriendly dejting

Alberto inneha storre kontroll kvar situationen, han kan fortsatta det ha proportion nar han vill, for hans frus love befinner sig uppemot garanterad. Alberto aventyrar sin aktuell, darfor att betrygga hans futurum. Hon skanker honom kontroll over sin framtid for att njuta utav djup lov inom nuet.

Dom sasom foredrar hon-positionen ar optimistiska om sin kompetens att byta sin partners forhallningssatt i jamforelse med dem. Denna optimism ar beslakta mo en offentlig tro pa att varlden allena ar kontrollerbar sam att din egen duglighet att eftergranska handelserna krin saken da ar exceptionell.

Albertos sinnestillstand befinner si lugnare an Maria. Aven om han ej stundtals ar nojd tillsamman det sannin att upplever icke ratt lov, han uppskattar sin hustru karlek och hans futurum befinner sig forvissad. Hennes mentala lage befinner si mindre kraftig darfor att den involverar do starkaste positiva kanslorna (sasom karlek) sam negativa kanslor (sasom fobi samt vanmak). Saken dar fjarilar i magen som befinner sig forknippad tillsammans denna brak it emotione kan lagg av branna henne omside och hennes love at Alberto kan fordroja.

Persone tillsamman mer sjalviska tendenser foredrar mer formodligen Albertos formation darfor att dom antagande att do icke kommer att innehav marigt att finn nago ny medspelare. Mer rationella personer kan samt skrida sta rollen som Alberto, medans mer romantiska manniskor skulle knalla stav rollen som frugan.

Alder kan finnas till nagon annan vidkommande variabel ino det har gallande aldre personer, vars romantiska kanslor avtar, tenderar att valja Albertos lag eftersom do foredrar nagon “kompanjonskarlek”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.